Jaarrekeningen

Het financieel jaarverslag van je bedrijf ruim op tijd, compleet en overzichtelijk. Wij verzorgen de jaarrekeningen, inclusief de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening als basis voor succes

De jaarrekening is het financiële jaarverslag van je bedrijf. Kort gezegd maken jaarrekeningen inzichtelijk hoe je bedrijf financieel gezien gepresteerd heeft het afgelopen jaar. De jaarrekeningen bestaan uit de balans, inclusief toelichting en de wins- en verliesrekening. Uiteraard moeten de jaarrekening, de administratie en boekstukken op elkaar aansluiten. De jaarrekening kun je zelf opstellen, mits je goed weet waar je mee bezig bent. Veel bedrijven kiezen er echter voor een professional dit te laten doen. Rechtspersonen, zoals BV’s en NV’s, maar ook stichtingen en coöperaties moeten daarnaast een accountantsverklaring hebben over de jaarrekening. BLC Finance View is specialist in het opstellen van jaarrekeningen. Bovendien kunnen wij accountantsverklaringen afgeven.

Jaarrekeningen zonder verrassingen achteraf

Fiscale aangiften zijn voor ons een formaliteit, het definitief maken van een periode. En voor de jaarrekeningen geldt dat precies zo. Wij zorgen ervoor dat je het hele jaar door inzicht hebt in de stand van zaken. Zo kun je maandelijks of zelfs wekelijks zien

hoe het met de inkomsten en uitgaven gaat en en welk bedrag je moet reserveren voor de Belastingdienst. Niemand houdt tenslotte van verrassingen achteraf. Wat geen formaliteit is, is de manier waarop we omgaan met de jaarrekening van je bedrijf. Elk bedrijf is uniek en dat maakt van elke jaarrekening een maatwerkproject. Alle gegevens moeten kloppen en de publicatiestukken moeten correct en tijdig bij de Kamer van Koophandel en andere belanghebbenden worden ingediend.

Jaarrekeningen als startpunt

Wanneer de jaarrekening is opgesteld en ingediend, gaan we met jou om tafel. Het verslag van het afgelopen jaar is namelijk een perfect standpunt voor de keuzes voor het komende jaar. Met de gegevens uit de jaarrekeningen kunnen we samen met jou een gefundeerde begroting maken en een financiële strategie bepalen. Met onze heldere rapportages geven we je vervolgens continu inzicht in de situatie. Varen we de juiste koers? Doordat je voortdurend inzicht hebt, loop je nooit achter de feiten aan en kun je tijdig bijsturen.

“Vooruit kijken met de juiste bagage uit het verleden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar ze geven heel veel inzicht.”

Samen brainstormen over jouw bedrijf?